Jedna hra – dve kultúry – dve rôzne reklamy

Niet krajšieho dôkazu o rozdielnosti kultúr nášho prekrásneho sveta. Predstavte si hru, Japonskú hru, ktorá sa potrebuje, tak ako všetky hry, predať. Na to budiž nástrojom TV reklama. Reklama pobeží ako v Japonsku tak v USA a samozrejme, že na nej pracuje príslušný tým z príslušnej kultúry. Výsledkom sú dve absúltne odlišné reklamy na jednu hru, a to Pikmin 3 na WiiU. Krásny príklad.

Japonsko

USA

Komentáre